PowitanieSzkoła Podstawowa nr 1
z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich
w Raciborzu


Podsumowanie projektu

28 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Raciborzu odbyła się Wielka Gala Finału Projektu KomPAS, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a współfinansowanego ze środków UE i Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, realizowany w latach 2011-2012, przyniósł znacznie większe efekty niż oczekiwano. Zaprezentowane w Sali koncertowej i holu głównym Raciborskiego Domu Kultury ekspozycja 12 projektów autorskich, cztery publikacje, koncert szkolnej orkiestry, to najbardziej widowiskowe rezultaty tego projekt. Ale jego wpływ na rozwój placówki był zdecydowanie większy. Wsparciem terapeutycznym, edukacyjnym, psychologicznym, dodatkowymi zajęciami rozwijającymi zainteresowania i talenty, zostało objętych 256 uczniów klas I-VI Szkoły na Ostrogu. Znacznie wzrosły wyniki nauczania wychowanków tej szkoły, m.in. osiągnęli najwyższy w gminie i powiecie wynik sprawdzianu kompetencji klas VI. Uczniowie uczestniczyli w 14 wycieczkach dydaktycznych - jedno i kilkudniowych, warsztatach fotograficznych, malarskich, muzycznych, terapii zajęciowej i wielu innych. Całość została opisana w niezwykłej publikacji pt: „Kronika Projektu KomPAS”, którą otrzymali w prezencie wszyscy jego uczestnicy.
Projekt opiewał na kwotę 850 tys zł, dał placówce możliwość doposażenia sal lekcyjnych w multimedia i ciekawe pomoce dydaktyczne. Przede wszystkim jednak dał szansę i nadał kierunek rozwoju swoich wychowanków, kierunek wyznaczony przez KomPAS.

Z poważaniem
Beata Stępień- dyrektor szkoły

ZaproszenieWyniki konkursuZakończył się konkurs na dokończenie dzieła Mistrza Sebastiniego. Konkurs wygrał Kamil Mucha z klasy 4a. Jego dzieło można zobaczyć poniżej.Aby zobaczyc wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zapraszam do odwiedzenia "Galerii Zdjęć" na stronie internetowej KomPAS'u.

Kamilowi gratuluję, nagroda została już wręczona.

Wyróżniona orkiestra KomPAS'uDnia 18 kwietnia reprezentanci i reprezentantki Szkolnej Orkiestry KomPAS
wyruszyli do Knurowa na XVII Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki
Obcojęzycznej
. Niezmierzona chęć i możliwość zaprezentowania swoich
umiejętności dała im determinację do działania i maksymalne skupienie
podczas występu na deskach knurowskiego Centrum Kultury.
Ich trudy nie poszły na marne. Zauważeni wśród kilkudziesięciu podmiotów wykonawczych z całego województwa odnieśli kolejny sukces, chyba największy spośród
dotychczasowych muzycznych sukcesów swojej Szkoły na Ostrogu.
Szkolna Orkiestra KomPAS została laureatem XVII Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni i Piosenki Obcojęzycznej otrzymując wyróżnienie.

KonkursKonkurs graficzny "Dokończ dzieło mistrza"

Zapraszam do konkursu uczniów SP1. Zdjecie poniżej przedstawia niedokończony obraz - fresk Sebastiniego, szkic namalowany na mokrym tynku, znajdujący się dzisiaj w Pocysterskim Zespole Klasztotno-Pałacowym w Rudach.

Znajdź w Internecie inne dzieła Sebastiniego. Zobacz jak malowal.
Skopiuj zdjęcie na dysk swojego komputera i dokończ dzieło Mistrza w dowolnym programie graficznym.
Dokończone dzieło wyślij na adres sp1raciborz@op.pl, nie zapomnij się przedstawić.
Lub przynieś do szkoly do sali komputerowej na dowolnym nośniku.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

Informację o Mistrzu Sabatinim znajdziesz poniżej.

Wycieczka na zamekW sobotę dnia 21.04.2012 r. o godzinie 8:50 całą grupą uczestników KomPAS'u informatycznego zebraliśmy się przed szkołą , aby zwiedzać zamek raciborski i okolice podzamcza.

Wraz z opiekunem K.Ciszkiem o godz. 9.00 wyruszyliśmy w kierunku zamku. Gdy przybyliśmy pod zamek zwiedzaliśmy jego okolicę. Wykonywaliśmy zdjęcia zamku, rzeki Odry i parku zamkowego. O godzinie 10.00 poszliśmy do Punktu Informacji Turystycznej, gdzie czekała na nas już pani przewodniczka, która oprowadzała nas po zamku. Oglądaliśmy różne eksponaty- wynalazki, galerie zdjęć. Niektóre eksponaty mogliśmy wziąć do ręki. Oglądaliśmy dawne zbroje i nawet przymierzaliśmy je. Zobaczyliśmy m.in: kaplicę zamkową, kule do bombardy. Mogliśmy poczuć historię. Robiliśmy zdjęcia.
Wróciliśmy około godz.12:45 przed szkołę.

Uważam, że ta wycieczka była fajna. Wszyscy byliśmy zadowoleni i rozeszliśmy się do domów.
Sebastian Weczerek Kl.6c

Wyjście na zamek
Jutro grupa z zadania 16. fotografuje zamek raciborski.
09.00 - spotkanie pod szkołą,
10.00 - wejście na zamek, połączone ze zwiedzaniem,
12.45 - planowany powrót.

Raciborskie pałaceDnia 24 lutego 2012 roku, odbyła się kolejna wycieczka po ziemi raciborskiej. O godz. 8:40 wszyscy uczestnicy wycieczki,czyli Maciej Swientek, Szymon Kubiczek, Piotr Darzycki, Bartek Bugla, Kacper Jaromin ,Mariusz Tochwin, Sebastian Weczerek oraz Dominika Grosman stawili się pod szkołą wraz z nauczycielem prowadzącym KomPAS pt. Poznajemy Dużą i Małą Ojczyznę - Krzysztofem Ciszkiem. Kilka minut po przyjeździe mikrobusu, naszą wycieczkę rozpoczęliśmy wyjazdem do pałacu w Krzyżanowicach. W tym miejscu pozbieraliśmy kolejne materiały , do zrobienia zdjęć oraz filmów 3D. Kolejną miejscowością były Chałupki, gdzie sfotografowaliśmy pałac i okolice. Ostatnim celem naszej wycieczki, był pałac w Wojnowicach. Oprócz podziwiania zamku zwróciliśmy dużą uwagę na zwierzęta takie jak: kozy, barany czy osła, gdyż robienie im zdjęć, sprawiało nam dużą przyjemność i zabawę. Po zwiedzeniu tego miejsca, powróciliśmy do Raciborza, kończąc nasza wycieczkę w pizzerii ,,Da Grasso''.
Wycieczka była bardzo interesująca, owocna w zdjęcia i filmiki. Teraz czeka nas dużo pracy nad opracowaniem zebranego materiału, a potem jeszcze jedna, ostatnia już wycieczka po ziemi raciborskiej do Rud.

- napisała Dominika Grosman 6c.

Wyróżnienie dla orkiestry KomPAS'uDnia 04-01-2012 r. odbyła się piąta edycja Miejskiego i Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbył się w Gimnazjum nr 5 w Raciborzu. Wzięło w nim udział ponad 100 wykonawców z terenu powiatu raciborskiego, wodzisławskiego i rybnickiego. Nie zabrakło tam również naszego akcentu. W auli G5 zaprezentowała się Szkolna Orkiestra z projektu KomPAS pod dyrekcją Piotra Pisarczyka. Uczniowie zaprezentowali dwa utwory: "Cicha noc" oraz "Trzej Królowie jadą". Występy wszystkich wykonawców oceniało jury w składzie Katarzyna Nawrat (dyrektor PSM I st. w Raciborzu), Elżbieta Biskup (dyrektor MDK w Raciborzu) oraz Arkadiusz Grzelka (zastępca dyrektora RCK).
Niestety nie wyodrębniono kategorii zespoły instrumentalne. Decyzją jurorów Szkolna orkiestra KomPAS otrzymała II miejsce (wyróżnienie II stopnia) w połączonej kategorii zespoły tegoż Festiwalu. Biorąc pod uwagę, że wyróżnienie I stopnia (I miejsce) otrzymał zespół wokalny MDK w Raciborzu, można stwierdzić, że Szkolna orkiestra KomPAS jako zespół instrumentalny nie znalazł sobie równych w naszym regionie ;-) z czego bardzo się wszyscy cieszymy. To nasz kolejny wielki sukces.

Radni Urzędu Miasta Racibórz w SP1 na zajęciach KomPAS-uSpotkanie pedagogów
15 listopada 2011 roku odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli, pedagogów i specjalistów prowadzących zajęcia w projekcie KomPAS - "Integracja nie segregacja..."
Omówiono przebieg i realizację zajęć w poszczególnych zadaniach, analizowano rezultaty osiągnięte w zadaniach 3 - 12 i zgromadzoną dokumentację.
Ustalono, że zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem, założenia projektu są realizowane, uczniowie osiągają zaplanowane rezultaty, chętnie biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem zakupionych w projekcie pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego.
Ustalono również termin nastepnego spotkania na wtorek, 13 grudnia 2011 roku.
Wygenerowano w sekund: 0.84
425,699 unikalnych wizyt