Zakończenie konkursuNadszedł czas na zakończenie konkursu, polegającego na ułożeniu wierszyka lub hasła, promującego Wasz udział w projekcie KomPAS.
Nie zostalismy zarzuceni lawiną propozycji, jak się spodziewaliśmy, niemniej nadeszło trochę wierszy, pokazujących Wasz chętny udział w zajęciach KomPAS'u.
Teraz pozostawiamy czas, aby jurry konkursowe wybrało te najlepsze propozycje.
Po obradach jurry, ogłosimy wyniki na tej stronie.

Dziękujemy wszystkim za udział w 1 konkursie, poniżej można zapoznać się z wszystkimi Waszymi wierszykami...

Pierwszy konkurs "KomPAS'uUWAGA, PIERWSZY KONKURS KOMPAS'u!
Jeżeli jesteś uczestnikiem projektu KomPAS, weź udział
w KONKURSIE na najlepsze HASŁO
dotyczące Twojego udziału w projekcie!

W Twojej rymowance lub haśle powinny się znaleźć słowa:
Unia Europejska,
Europejski Fundusz Społeczny
lub Człowiek Najlepsza Inwestycja.

Koszulki z logo KomPAS'u22 lutego 2011 roku w rozdane zostały koszulki z logo projektu "KomPAS", wszystkim uczniom szkoły, uczestnikom projektu, którzy brali udział w czterech, pierwszych zajęciach.
Rozdano ogółem 200 koszulek, na specjalnie w tym celu zorganizowanym apelu.
Była to jedna z wielu akcji promujących nasz projekt. Nastepna jz niebawem na tej stronie. Zapraszam.
Jak przebiegała akcja wręczania koszulek mozna zobaczyć w Galerii zdjęć.

Ferie z KomPASemW Szkole na Ostrogu podczas ferii nieprzerwanie jest realizowany projekt KomPAS. W środy i piątki odbywają się 4 godzinne bloki zajęć terapii zajęciowej. 12. osobowe grupy uczniów- łącznie 96 – uczestniczy w zajęciach socjoterapeutycznych. Celem zajęć jest budowanie poczucie własnej wartości, kształcenie umiejętności współpracy w grupie, rozwijanie wrażliwości i kreatywności, komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji ucznia. Zajęcia terapeutyczne w formie zabawy prowadzą specjaliści szkoły na Ostrogu: pedagog szkolny Józefa Kielak, psycholog szkolny Małgorzata Janiga, pedagog specjalny Barbara Śmieja, pedagog specjalny terapeuta- Katarzyna Bartkowiak- Bucyk. Prowadzący realizują zajęcia według własnych autorskich programów adresowanych do uczniów Szkoły na Ostrogu. Do zajęć wykorzystują bogato wyposażoną w specjalistyczny sprzęt bazę szkoły, w tym salę terapii zajęciowej, salę zabaw oraz sale multimedialną oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu KomPAS ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszam do Galerii zdjęć

Koszulka z logo projektu KomPAS może być Twoja !Jeżeli czytaliście już informację na tablicy ogłoszeń przy Biurze Projektu to WIECIE, że KAŻDY, kto będzie OBECNY na pierwszych 4 (czterech) zajęciach otrzyma Koszulkę z Logo Projektu.
Rozdanie koszulek nastąpi po feriach – 23 LUEGO.
Nie przegap swojej okazji, uczestnicz we wszystkich zajęciach, a koszulka będzie Twoja!!

WITAMY w projekcie KomPAS !!!Od 3 stycznia rozpoczęły się regularne zajęcia w ramach projektu KomPAS. GRATULUJEMY wszystkim, którzy się dostali. Zgłoszeń było bardzo wiele i obecnie w projekcie bierze udział 214 uczniów naszej szkoły. Pozostali, którzy nie zakwalifikowali się do projektu, są zapisani na liście rezerwowej i w razie wolnych miejsc będą mogli wziąć udział w zajęciach.
Wszystkich uczestników zapraszamy do czytania bieżących informacji o projekcie, które zamieszczamy zarówno na stronie internetowej jak i na tablicy ogłoszeń przy Biurze Projektu.

Zakończenie rekrutacji

Biuro projektu KomPAS

Uwaga Rodzice!Uwaga Rodzice!
„KomPAS”- Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia uczennicy Szkoły na Ostrogu – projekt ukierunkowany na wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z trudnościami w nauce i zachowaniu Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu.

 Miejsce realizacji projektu – Szkoła Podstawowa nr 1z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu
 Termin realizacji projektu – Od stycznia 2011 do czerwca 2012
 Termin składania dokumentów – Od 1 grudnia 2010 do 10 grudnia 2010
 Miejsce składania dokumentów – U nauczyciela prowadzącego zajęcia/specjalisty

Obowiązująca dokumentacja:

Załącznik numer 1 - Deklaracja udziału w projekcie, kwestionariusz osobowy.
Załącznik numer 2 – Oświadczenie uczestnika projektu na przetwarzanie danych osobowych.
Załącznik numer 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.

Wszystkie dokumenty można pobrać z tej strony (dział: Do pobrania)

W razie rezygnacji ucznia/uczennicy z udziału w projekcie rodzic/opiekun zobowiązany jest złożyć pisemną rezygnację w sekretariacie SP 1, załącznik numer 4 - Deklaracja rezygnacji uczestnika w projekcie.

Spotkanie uczestników KomPAS'u1 grudnia odbędzie się spotkanie dla wszystkich uczestników projektu KomPAS.
Wszelkie dodatkowe informacje ukażą się na stronie projektu już niebawem.

Szkolenie POKL

12 listopada 2010 roku odbyło się pierwsze szkolenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szkolenie prowadziła pani Agata Gnat, pracownik ROEFS z Katowic. Szkolenie dotyczyło równości szans pod względem płci. Uczestniczyło w nim 40 osób, nauczycieli i pracowników SP1 oraz inne osoby zaangazowane w projekt.
Wygenerowano w sekund: 0.05
403,585 unikalnych wizyt