Spotkanie pedagogów
Dodane przez Krzysztof Ciszek dnia Listopad 20 2011 21:06:3615 listopada 2011 roku odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli, pedagogów i specjalistów prowadzących zajęcia w projekcie KomPAS - "Integracja nie segregacja..."
Omówiono przebieg i realizację zajęć w poszczególnych zadaniach, analizowano rezultaty osiągnięte w zadaniach 3 - 12 i zgromadzoną dokumentację.
Ustalono, że zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem, założenia projektu są realizowane, uczniowie osiągają zaplanowane rezultaty, chętnie biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem zakupionych w projekcie pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego.
Ustalono również termin nastepnego spotkania na wtorek, 13 grudnia 2011 roku.

Treść rozszerzona

15 listopada 2011 roku odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli, pedagogów i specjalistów prowadzących zajęcia w projekcie KomPAS - "Integracja nie segregacja..."
Omówiono przebieg i realizację zajęć w poszczególnych zadaniach, analizowano rezultaty osiągnięte w zadaniach 3 - 12 i zgromadzoną dokumentację.
Ustalono, że zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem, założenia projektu są realizowane, uczniowie osiągają zaplanowane rezultaty, chętnie biorą udział w zajęciach z wykorzystaniem zakupionych w projekcie pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego.
Ustalono również termin nastepnego spotkania na wtorek, 13 grudnia 2011 roku.


*