Zaproszenie
Dodane przez Krzysztof Ciszek dnia Czerwiec 19 2012 07:54:20Treść rozszerzona
na Wielką Galę Finałową projektu KomPAS

28 czerwca o godz. 9.30 w Raciborskim Centrum Kultury, odbędzie się Wielka Gala Finału projektu KomPAS, realizowanego w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a współfinansowanego ze środków UE i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt, realizowany w latach 2010-2012, przyniósł znacznie większe efekty niż oczekiwano. Zaprezentowane w sali koncertowej i holu głównym Raciborskiego Domu Kultury ekspozycje 12 projektów autorskich, cztery publikacje, koncert szkolnej orkiestry, to najbardziej widowiskowe rezultaty tego projektu. Ale jego wpływ na rozwój placówki był zdecydowanie większy. Wsparciem terapeutycznym, edukacyjnym, psychologicznym, dodatkowymi zajęciami rozwijającymi zainteresowania i talenty, zostało objętych 289 uczniów klas I-VI Szkoły na Ostrogu. Znacznie wzrosły wyniki nauczania wychowanków tej szkoły, m.in. osiągnęli najwyższy w gminie i powiecie wynik sprawdzianu kompetencji klas VI. Uczniowie uczestniczyli w 18 wycieczkach dydaktycznych - jedno i kilkudniowych, warsztatach fotograficznych, malarskich, muzycznych, terapii zajęciowej i wielu innych. Całość została opisana w niezwykłej publikacji pt: „Kronika Projektu KomPAS”, którą otrzymają wszyscy jego uczestnicy.
Projekt opiewał na kwotę 850 tyś zł, dał placówce możliwość doposażenia sal lekcyjnych w multimedia i ciekawe pomoce dydaktyczne. Przede wszystkim jednak dał szansę i nadał kierunek rozwoju swoim wychowankom, kierunek wyznaczony przez KomPAS.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego