Podsumowanie projektu
Dodane przez Krzysztof Ciszek dnia Lipiec 05 2012 11:34:06
28 czerwca w Szkole Podstawowej nr 1 w Raciborzu odbyła się Wielka Gala Finału Projektu KomPAS, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a współfinansowanego ze środków UE i Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, realizowany w latach 2011-2012, przyniósł znacznie większe efekty niż oczekiwano. Zaprezentowane w Sali koncertowej i holu głównym Raciborskiego Domu Kultury ekspozycja 12 projektów autorskich, cztery publikacje, koncert szkolnej orkiestry, to najbardziej widowiskowe rezultaty tego projekt. Ale jego wpływ na rozwój placówki był zdecydowanie większy. Wsparciem terapeutycznym, edukacyjnym, psychologicznym, dodatkowymi zajęciami rozwijającymi zainteresowania i talenty, zostało objętych 256 uczniów klas I-VI Szkoły na Ostrogu. Znacznie wzrosły wyniki nauczania wychowanków tej szkoły, m.in. osiągnęli najwyższy w gminie i powiecie wynik sprawdzianu kompetencji klas VI. Uczniowie uczestniczyli w 14 wycieczkach dydaktycznych - jedno i kilkudniowych, warsztatach fotograficznych, malarskich, muzycznych, terapii zajęciowej i wielu innych. Całość została opisana w niezwykłej publikacji pt: „Kronika Projektu KomPAS”, którą otrzymali w prezencie wszyscy jego uczestnicy.
Projekt opiewał na kwotę 850 tys zł, dał placówce możliwość doposażenia sal lekcyjnych w multimedia i ciekawe pomoce dydaktyczne. Przede wszystkim jednak dał szansę i nadał kierunek rozwoju swoich wychowanków, kierunek wyznaczony przez KomPAS.

Z poważaniem
Beata Stępień- dyrektor szkoły

Treść rozszerzona
***

Zapraszam do "GALERII ZDJĘĆ"

***