O projekcie

Od 1 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu rozpoczyna się realizacja dwuletniego projektu edukacyjnego "KomPAS" - Kompetencje Podstawowym Atutem Samorealizacji ucznia i uczennicy Szkoły na Ostrogu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt, opracowany przez pedagogów SP1, adresowany jest do uczniów Szkoły na Ostrogu. Wnioskodawcą jest Miasto Racibórz. Koszt całkowity projektu wynosi 850tys. zł i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła, za pośrednictwem Miasta Racibórz, złożyła w marcu wniosek konkursowy na realizacje projektu i znalazła się w grupie beneficjentów objętych dofinansowaniem z UE i budżetu państwa. Uczniowie szkoły na Ostrogu już w styczniu 2011 roku rozpoczną zajęcia, których tematykę przygotowali dla nich nauczyciele szkoły. Realizowanych będzie 10 projektów interdyscyplinarnych, w ramach których uczniowie będą bezpłatnie uczestniczyć w ciekawych autorskich zajęciach edukacyjnych, wycieczkach dydaktyczno - krajoznawczych, imprezach kulturalnych, wyjściach do teatru, kina, na wystawy. Ponadto zaplanowano kompleksowe wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym zajęcia z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, terapeutą, pedagogiem specjalnym. Powołano opiekuna rodzinnego do stałej współpracy z rodzinami tych uczniów. Oprócz zajęć dla uczniów, placówka wzbogaci się o szereg pomocy dydaktycznych, takich jak tablice interaktywne, laptopy, projektory, kamery HD, aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy i rehabilitacyjny wysokiej klasy, sprzęt muzyczny, książki i zeszyty do ćwiczeń dla ucznia oraz wiele innych, na łączną kwotę ok. 200 tyś.zł. Celem projektu „KomPAS” jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie specjalistyczne oraz realizację zajęć rozwijających zainteresowania uczniów i ich kompetencje kluczowe. 1 grudnia planowane jest spotkanie informacyjne inaugurujące projekt z rodzicami i uczniami Szkoły na Ostrogu.
Wygenerowano w sekund: 0.04
425,683 unikalnych wizyt